لیست قیمت پمپ ایران تولید

قیمت ها تغییر کرده است، لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت با شرکت تماس حاصل نمایید.

"کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است"

 

ردیف

مدل

مکش قطر لوله دهش

قیمت

1

WGF-4

1-1/4”

-

2

WGF-5

1-1/2”

-

3

WGF-6

2”

-

4

WGF-7

2-1/2”

-

5

WGF-8

3”

-

6

WGF-9

4”

-

7

WGF-10

4”

-

8

VGF-4

1-1/4”

5.500.000

9

VGF-5

1-1/2”

5.800.000

10

VGF-6

2”

9.300.000

11

VGF-7

2-1/2”

10.700.000

12

VGF-8

3”

13.000.000

13

VGF-9

4”

14.700.000

14

VGF-20

8”

ثبت سفارش

15

 GF-4

1-1/4”

5.000.000

16

 GF-5

1-1/2”

5.600.000

17

 GF-6

2”

7.900.000

18

 GF-7

2-1/2”

8.600.000

19

 GF-8

3”

11.500.000

20

 GF-9

4”

13.700.000

21

 GF-10

4”

25.000.000

22

 GF-15

6”

55.000.000

23

VG-1

1/4”

ثبت سفارش

24

VG-2

1/2”

2.600.000

25

VG-3

1”

2.700.000

26

VG-4

1-1/4”

3.100.000

27

VG-5

1-1/2”

3.800.000

28

VG-6

2”

5.000.000

29

VG6-2

2”

9.000.000

30

 BHF-3

1”

14.000.000

31

 BHF-4

1-1/4”

14.500.000

32

 BHF-5

1-1/2”

16.000.000

33

 BHF-6

2”

22.000.000

34

 SHF-3

1”

14.000.000

35

 SHF-4

1-1/4”

14.500.000

36

 SHF-5

1-1/2”

16.500.000

37

 SHF-6

2”

23.000.000

38

HF-3

1”

2.100.000

39

HF-4

1-1/4”

2.300.000

40

HF-5

1-1/2”

3.100.000

41

HF-6

2”

3.500.000

42

HF-3(P)

1”

2.200.000

43

HF-4(P)

1-1/4”

2.400.000

44

HF-5(P)

1-1/2”

3.200.000

45

HF-6(P)

2”

3.600.000

46

VGF-8

سوپاپ دار

3”

13.000.000

47

VGF-9

سوپاپ دار

4”

14.700.000

48

VGF-10

سوپاپ دار

4”

----

49

VGF-25

سوپاپ دار

10”

ثبت سفارش

50

WHF-3

1”

3.500.000

51

WHF-4

1-1/4”

4.000.000

52

WHF-5

1-1/2”

4.500.000

53

WHF-6

2”

5.500.000

Template Design:Dima Group