لیست قیمت پمپ های خطی سمنان  انرژی

 

قیمت ها تغییر کرده است، لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت با شرکت تماس حاصل نمایید.
تاریخ بروز رسانی 97/08/01

" کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است "

الکتروپمپ های سیرکولاتور خطی کامل و بدون محفظه

ردیف

نام محصول

قیمت کامل

قیمت بدون محفظه

1

"S100 1

6.595.000

5278.000

2

"S 1001.1/4

6.595.000

5.278.000

3

 (1.1/4"AA)P32

6.707.000

-

4

HV "2

9.711.000

7.769.000

5

AA "2

12.805.000

10.265.000

6

AA "1.1/2

12.805.000

10.265.000

7

(3/4)AA"2

16.462.000

13.170.000

8

 LD"3

13.859.000

11.086.000

9

LD"2.1/2

13.859.000

11.086.000

10

PD37"3

16.281.000

13.027.000

11

 PD38"3

18.044.000

14.430.000

12

A6"2 تکفاز

27.700.000

22.162.000

13

A6"2 سه فاز

24.807.000

19.847.000

14

A7"2 تکفاز

30.544.000

24.435.000

15

A7"2 سه فاز

27.807.000

21.944.000

16

PD40"3 تکفاز

32.660.000

26.137.000

17

PD40"3 سه فاز

29.012.000

23.206.000

18

50-16 تکفاز

29.975.000

23.982.000

19

50-16سه فاز

27.061.000

21.645.000

20

50-20تکفاز

33.900.000

27.122.000

21

50-20سه فاز

30.389.000

24.309.000

22

65-16تکفاز

32.421.000

25.936.000

23

65-16سه فاز

29.657.000

23.729.000

24

65-20تکفاز

37.938.000

30.297.000

25

65-20سه فاز

37.938.000

30.297.000

 

 
 


تاریخ بروز رسانی 94/03/01

" کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است "

الکتروپمپ سیرکولاتور سه سرعته تکفاز ( سری NM )

 

ردیف

نام محصول

کامل

1

NM25-40 130

1.774.000

2

NM25-40 180

1.774.000

3

NM25-60 130

1.774.000

4

NM25-60 180

1.774.000

5

NM32-40 180

1.868.000

6

NM32-60 180

2.049.000

7

NM25-80 180

2.779.000

8

NM32-80 180

3.006.000

9

NM40-80 180  F200

3.279.000

 


تاریخ بروز رسانی 94/02/15

" کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است "

الکتروپمپ سمنان انرژی اتا بلوک

ردیف

نام محصول

 کامل

1

الکتروپمپ سمنان انرژی اتا بلوک (3kw)32-160

15.100.000

2

الکتروپمپ سمنان انرژی اتا بلوک(4kw)32-160

16.900.000

3

(4kw)32-200

17.500.000

4

(5.5kw)32-200

19.680.000

5

(7.5kw)32-250

23.360.000

6

(11kw)32-250

31.000.000

7

(5.5kw)40-200

20.150.000

8

(7.5kw)40-200

22.470.000

9

(3kw)40-250

17.600.000

10

(2.2kw)50-200

16.280.000

11

(5.5kw)50-160

20.850.000

12

(7.5kw)50-160

23.100.000

13

(15kw)50-250

34.820.000

14

(4kw)65-200

19.110.000

15

(5.5kw)65-250

23.800.000

16

(7.5kw)65-250

25.500.000

17

(4kw)80-200

20.450.000

18

(5.5kw)80-200

27.000.000

Template Design:Dima Group