لیست قیمت منبع های تحت فشار آکوافوس Aquafos تایوان

 

دیافراگمی ( بدون تیوب)

 

 

ردیف

شرح کالا

قیمت (ریال)

1

منبع 24 لیتری Aquafos

1.800.000

 

1

منبع 38 لیتری Aquafos

2.400.000

2

منبع 58 لیتری Aquafos

4.000.000

3

منبع 80 لیتری Aquafos

5.250.000

4

منبع 100لیتری Aquafos

6.750.000

5

منبع 160لیتری Aquafos

15.000.000

6

منبع 235لیتری Aquafos

19.000.000

7

منبع 315لیتری Aquafos

22.000.000

 

Template Design:Dima Group